Základní škola Liberec Barvířská

Extremismus - program Majáku

22.1.2020 nás navštívil lektor Filip Dvořák z Majáku, o.p.s. a připravil pro třídu preventivní program na téma Extremismus. Interaktivní tříhodinový program zahrnoval nejen teoretické informace, ale i prožitkové aktivity.

Více z anotace programu z webu Majáku: Program vede žáky k zamyšlení se nad postavením minorit v naší společnosti. Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky. V poslední části žáci pracují s problematikou sekt a jejich hlavními rysy.

Extremismus - program Majáku Extremismus - program Majáku Extremismus - program Majáku Extremismus - program Majáku