Základní škola Liberec Barvířská

ETIKETA VE ŠKOLE (Klúčiková)

Ve dnech 19. – 20. 11. se postupně jednotlivé třídy zúčastnily výchovně vzdělávacího programu Etiketa ve škole, v rámci projektu Učíme se.
Žáci se názornou formou seznámili se základními pravidly společenského chování v běžných situacích, které se ve škole každý den odehrávají:
Zdravení, omluva, vstup do místnosti, otevírání dveří, stolování a další.
Dále si objasnili význam dodržování pravidel školního řádu a řádu školní jídelny z důvodu bezpečnosti a dobrých vztahů ve třídě a ve škole.
Na závěr si děti všechna pravidla zopakovaly a upevnily hrou na Pravdu a lež.
Budeme se snažit všechna pravidla etikety dodržovat.
 

ETIKETA VE ŠKOLE (Klúčiková) ETIKETA VE ŠKOLE (Klúčiková) ETIKETA VE ŠKOLE (Klúčiková)