Základní škola Liberec Barvířská

Dopravní hřiště - září

Protože v tomto roce budeme chodit na dopravní výchovu, je třeba, abychom si udělali přípravu i ve škole.

Za školou máme prostor, kde jsou namalované silniční pruhy a přechody. Sem nám pan školník rozmístil dopravní značky a připravil kola a koloběžky. Nejprve jsme si ujasnili pravidla provozu a význam značek. Pak jsme se rodělili na dvě skupiny a nasedli na kola a koloběžky. Taková hodina děti bavila. 

Uvidíme, jestli je bude bavit i příprava na dopravní testy. Ale do jara - kdy máme získat průkaz cyklisty - času dost.

Dopravní hřiště - září Dopravní hřiště - září