Základní škola Liberec Barvířská

DIVIZNA- ZVÍŘATA V OHROŽENÍ

Dnes 22.10.2019 se naše třída zúčastnila projektu Zvířata v ohrožení, který se konal ve středisku Diviznapři ZOO Liberec. Celým programem nás provázeli dvě výborné školitelky Káťa a Jana. Ani se nám nezdálo, že se učíme a opakujeme informace ze zeměpisu a přírodopisu 6. a 7. tříd y- hráli jsme si ve skupinách, pracovali s obrázky a vytvářeli pracovní listy a plakáty.

A u toho jsme si  ještě jasně  stačili uvědomit, jak my lidé  jsme pro naši přírodu vlastně nebezpeční, a co každý z nás může udělat, aby tomu tak nebylo nebo aby jsme byli lepší než v nedávné minulosti.

Na závěr jsme se i podívali do ZOO na živočichy, o kterých jsme v projektu mluvili, a snažili jsme se porozumět jejich problémům s námi lidmi.

Projekt se nám moc líbil a rádi bychom i touto cestou ještě jednou poděkovali Kátě a Janě za spoustu informací, ale hlavně za zájem a trpělivost.

Jana Gajdošová

 

DIVIZNA- ZVÍŘATA V OHROŽENÍ DIVIZNA- ZVÍŘATA V OHROŽENÍ DIVIZNA- ZVÍŘATA V OHROŽENÍ DIVIZNA- ZVÍŘATA V OHROŽENÍ