Základní škola Liberec Barvířská

Beseda o Vietnamu

V úterý 12. 3. jsme se společně zúčastnili besedy o Vietnamu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o kultuře, zvycích

a tradicích v zemi, kde mají kořeny i dva naši spolužáci. Vyzkoušeli jsme si, jak se jí hůlkami; řekli jsme si, proč je ve Vietnamu

zakázáno hladit děti po hlavě na veřejnosti a proč si Vietnamci nikdy navzájem nedívají zpříma do očí. 

Beseda o Vietnamu Beseda o Vietnamu Beseda o Vietnamu Beseda o Vietnamu Beseda o Vietnamu