Základní škola Liberec Barvířská

18. 5. 2019 "60 let od založení školy"

V sobotu jsme oslavili kulaté výročí od založení naší školy.

Děti z celé školy si připravily různá vystoupení, která rodičům ukázaly ve dvou blocích ve velké tělocvičně. Všichni měli velký úspěch a nálada byla výborná. Naše třída zatančila na písničku "Pátá" a sklidili jsme velký potlesk.

V rámci programu proběhlo vyhodnocení výtvarné a literární soutěže, které se zúčastnili všichni žáci ze školy. Naše třída dopadla skvěle. Hned tři žáci se umístili na předních příčkách.

Angelína se umístila na druhém místě v literární soutěži a Jonáš Vitík a Nikolka Pospíšilová obsadili dvě první příčky ve výtvarné soutěži.

Je to velký úspěch a moc blahopřejeme!

Celé dopoledne si zájemci mohli prohlédnout některé učebny, ve kterých probíhaly ukázky zájmových činnosí a také posedět v tradiční kavárně.

Školu navštívili také bývalí učitelé a žáci, pro které se sobotní dopoledne stalo chvílí pro hezké vzpomínky.

 

18. 5. 2019  18. 5. 2019  18. 5. 2019  18. 5. 2019  18. 5. 2019