Základní škola Liberec Barvířská

Zábavná výtvarna-nabídka kroužku na 2.pl.

Jmenuji se Veronika Loužilová a jsem výtvarnice. Výuce rozmanitých výtvarných technik pro děti i
dospělé se věnuji již řadu let. Pořádám výtvarné kurzy pro děti i dospělé ve svém ateliéru, vedla
jsem k tomu přes dva roky výtvarnou dílnu studia ArtTeta a již druhým rokem vedu externí
výtvarný kroužek na ZŠ Kaplického. Pracuji na živnostenský list a k pořádání takovýchto kurzů
mám vzdělání i příslušná oficiální povolení.
Každou lekci pro děti koncipuji tak, aby měla nějaké přínosné téma, vhodné pro jejich celkový
zdravý rozvoj, podle kterého pak tvoříme rozmanitými technikami a učíme se přitom jak
zdokonalovat manuální dovednosti, ale i vnímat svět, ve kterém žijeme, zábavnou i vážnější
formou. K tomu si s dětmi povídáme o kultuře a umění a probíráme různá další témata přiměřeně
jejich věku, aby si rozšířili více svůj obzor. A právě výtvarná činnost je prostředek, kterým se dá
vyjádřit velmi mnoho. Výkresy a výrobky si děti odnáší z každé hodiny rovnou domů.
Každá lekce tvoří samostatný celek, takže pokud by z nějakého důvodu některé dítě určitou lekci
vynechalo, nebude mít problém s navazováním. A navíc v případě zameškané lekce z omluvitelného
důvodu poskytuji za takovou lekci dětem domů materiál k té práci, které jsme se v dané lekci
věnovali.
S sebou na kroužek děti potřebují pouze penál a nějaké staré tričko nebo zástěru, které si mohou
ušpinit, veškeré ostatní výtvarné pomůcky jsou v ceně a obdrží je na každé lekci od lektora.
Kroužek „Zábavná výtvarka“ obsahuje cyklus 10 placených lekcí na školní pololetí konaných v
prostorách vaší školy + 1 bonusovou lekci mimo školu zdarma navíc na závěr kroužku, kdy bych
chtěla dětem nabídnout možnost navštívit přímo můj ateliér a a vyzkoušet si zde kreslení u
malířských stojanů ve skutečném výtvarném prostředí. 1 lekce trvá 60 minut.


Cena pro 1 dítě na pololetí činí 950,- Kč. Jako možnost nabízím pro takové rodiče, kteří by nemohli
zaplatit z objektivních důvodů celou částku najednou, možnost dvou splátek. Platí se po vyplnění
závazné přihlášky na účet před započetím první lekce.
Kroužek je možné otevřít, pokud se přihlásí minimálně 5 dětí.