Základní škola Liberec Barvířská

Třída 7.A

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí Čj Z Nj/Aj M Nj/Aj   Pč     
Úterý M Čj D F Tv      
Středa Čj  Nj/Aj Aj/Nj Hv Ov      
Čtvrtek  ČJ M Z Vv Vv Aj      
Pátek D Př  Čj F Tv Tv      

 TŘÍDNÍ UČITEL: Mgr. Jana Gajdošová

Konzultační hodiny:   po - 12.40 - 13.25hod

e-mail:  gajdosova@zs-barvirska.cz


VÝCHOVNÁ  PORADKYNĚ: Mgr. Jana Pěničková

Konzultační hodiny:   čt  - 8.50 - 9.35hod

e-mail: penickova@zs-barvirska.cz

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ VÝUKA - přístup ZDE

 


27.5.2020               MIMOŘÁDNÉ SDĚLENÍ - VÝUKA 2.STUPNĚ OD 8.6.2020 - INFO

 Vážení rodiče,

v období od 8.6. do 30.6.2020 připravujeme pro žáky 6.-8. ročníku realizaci vzdělávacích a socializačních aktivit.

Pravděpodobně by šlo o konzultace k hlavním předmětům učebního plánu v rozsahu 2 dnů v týdnu od cca 9:00 do 12:30 (po + st nebo út + čt). Čekáme v tuto chvíli na případné upřesnění informací z MŠMT, ale platí, že zájemci budou rozděleni do skupin s počtem maximálně 15 žáků a účast je dobrovolná. Složení skupin bude neměnné.

Zařazený žák nesměl přijít do styku s nakaženým pacientem COVID 19, nesmí být v karanténě a jeho účast by měla i zohlednit případnou přítomnost rizikových skupin v rodině. Každý žák musí mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Před nástupem budou žáci muset odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které bude k vyzvednutí v kanceláři školy, případně ke stažení zde:

https://zsbarvirskamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/urban_zsbarvirska_cz/Ed6mgWLI6zBAoLHG5_XGm40BO7b6G_dUThgIXMYbVTA56A?e=NJNCLr 

(Prohlášení je třeba nejdříve stáhnout, potom teprve vytisknout.)

Z organizačních důvodů Vás žádáme o odpověď třídním učitelům obratem , zda uvažujete o zařazení své(ho) dcery/syna do této dobrovolné aktivity.

Děkujeme.                              Vedení školy