Základní škola Liberec Barvířská

Seznam otevřených kroužků pro 1. pololetí

Kroužky 1.pololetí 2019/20     

Pokud není uvedeno u kroužku jinak, tak kroužky začnou v týdnu od 30. září.
     
název                                            vedoucí            den,čas               cena 
Gymnastika (2.-5.tř.), max. 15 dětí Y.Šulcová      po 13:00-13:45    400,-  
Fotbal (1.-3.tř.)                             T.Vávra            st 14:00-14:45      400,-  
Pohybové hry (1.-3.tř.)                 I.Mrákotová      st 13:00-13:45      400,-  
Florbal (6.-8.tř.) + viz. externí kroužky M.Urban   po 14:00-14:45     400,-  
Český jazyk pro cizince (6.-9.tř.) O.Húsková        st 13:50-14:35      400,-  
Dramatika (divadlo) (3.-9.tř.)         J.Burdová        čt 13:30-14:15      400,-  
Školní časopis (4.-9.tř., 1 x 14 dní Húsková/Burdová út 14:00-15:30  zdarma  
Logopedie (1.-2.tř.), skupiny          M.Klúčiková     po 13:00-14:00      400,-  
Příprava k přij. zk. z M (9.AB)        J. Pěničková     čt 15:35-16:20        400,-  
Příprava k přij. zk. z Čj (9.AB)       I.Loumová          st 7:00-7:45           400,-  
Deskové a logické hry (5.-9.tř.), začíná 19.9. J. Pěničková čt 14:00-15:30 zdarma  
Informatika (1.-2.tř.)                        P.Honcová       st 12:40-13:25        400,-  
Informatika (3.-5.tř.)                        P.Honcová       st 13:30-14:15        400,-  
LEGO(robotika) (1.-2.tř.), začíná 26.9. P.Honcová čt 13:00-14:30         zdarma  
LEGO(robotika) (3.-5.tř.), začíná 24.9. P.Honcová út 13:00-14:30        zdarma  
Čtenářský klub (2.-5.tř.), začíná 16.9.!M.Šímová    po 13:00-14:30       zdarma  
Keramika (1.-9.tř.), 1 x 14 dní         M.Šímová        st 13:30-15:00, (1x14) 500,- 
 
Externí kroužky (je třeba se přihlásit přes internet)     
Kytara začátečníci (3.-5.tř.), 4-5 dětí, www.musictime.cz externí lektor út 14:00-15:00 750,-  
Veselá věda (1.-5.tř.), www.veselaveda.cz                       externí lektor st 14:00-15:00 1460,-  
Florbal (1.-5.tř., www.florbalprodeti.cz                              Olymp              st 14:45-15:30 600,-  
Přípravka moderního tance (1.-5.tř.), www.musictime.cz  lektor TAKTU st 14:00-15:00 650,-  
     

Seznam otevřených kroužků pro 1. pololetí