Základní škola Liberec Barvířská

Informace k nástup žáků 6.-8.r.

Vážení rodiče,
níže jsou uvedeny pokyny a rozvrh k nástupu žáků 6.-8. ročníku od 8.6.2020.  Důležité informace jsou zvýrazněny. Žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B navštěvují školu ve dnech pondělí + středa, žáci 7.C a 8.A ve dnech úterý + čtvrtek (dále viz. rozvrh).
Žáci přichází do školy pokud možno na čas (5 min. předem). Platí povinnost zakrytí úst a nosu před školou a ve společných prostorách školy.  Vstup do školy je umožněn pouze žákům. Při čekání před budovou, při přesunech, pobytu mimo třídy a návštěvách toalet děti nosí roušky a dodržují min. 1,5 m vzdálenost mezi žáky, pokud je to možné. Škola vybaví třídy a toalety desinfekčními prostředky.
Žáky v určený čas před školou vyzvedává vyučující, který je odvádí do šaten a tříd. Po příchodu do školy (třídy) musí každý použít desinfekci na ruce. Ve třídě, dle pokynu pedagoga, žáci ani vyučující nemusí nosit roušku, pokud je zachován rozestup minimálně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (skupinová práce), je rouška povinná. Žák musí být vybaven 2 rouškami a sáčkem na uložení.
Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel a po průkazném upozornění zákonných zástupců je možné vyřazení žáka z výuky.
Žák je povinen první den při nástupu odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem.  Ke stažení je na webu nebo možno vyzvednout v kanceláři školy. Pokud žák Čestné prohlášení nemá, nemůže být vpuštěn do školy.

 

Kompletní informace, čestné prohlášení a rozvrh zde:

https://zsbarvirska-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urban_zs-barvirska_cz/EonB2PjgTdBEvRsz37OifKMB1xzOxH1B0Kq2gfcZsX51xQ?e=4D47vb

 

 

Děkujeme.

Informace k nástup žáků 6.-8.r.