Základní škola Liberec Barvířská

Zápis z třídních schůzek 21.11.19

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 21. 11. 2019

 

- termíny třídních schůzek 16. 4.

 

- příspěvky SRPŠ

 

- poděkování za sběr papíru

 

- řešení problémů ve škole vždy nejdříve s vyučujícím, třídním pak výchovným poradce a poradna až potom (stále nám to vytýkají – neumožní objednání bez předchozí spolupráce se školou)

 

- stále sbíráme hliník  - vždy na konci měsíce donést do školy, pokud jindy, tak předat školníkovi – peníze teď před Vánoci použijeme na charitativní akci JEŽÍŠKOVA VNOUČATA (asi 1000,- Kč)

 

- plavání bude ve 2.pololetí v úterý od 8:00h, určitě bude upraven rozvrh, informace ohledně odchodu od školy Vám poskytně p.uč. Vávra

 

 - ŠVP – již zajištěna v termínu od 14. 9. 2020 – budeme ubytovaní ve velkých chatách vždy pro 7 osob, které jsou vytápěné a mají vlastní sociální zařízení, stravovat se budeme v restauraci přímo v kempu, peníze budeme vybírat postupně

 – leden – 1000,-

- březen – 1000,-

 - květen – 1000,-…………………………………………. celkem tedy 3000,-

Máme zajištěn program STRÁŽCI ZEMĚ, jedeme společně se třídou 3. B, ale program budeme mít každá třída zvlášť

 

 - mobilní telefony – vypnuté po celou dobu vyučování

 

- kontrola pomůcek a splnění domácích úkolů – velké zapomínání!

 

- kontrola opravování chybných výsledků ve sloupečcích v M

 

- zhoršené chování a sprostá slova!

 

- klasifikace za 1. čtvrtletí v DM software a na klasifikačních listech na lavici + poznámky k zapomínání, chování nebo k učení

- čtenářský deník – pravidla – většina dětí vzorně plní – chválím, výjimečné případy : neopisovat obsah knihy pouze ze zadní části knihy, mít přečtenou opravdu celou knihu!

 

- matematika – násobilka 2,3,4,5,6,10 -  umět řadu násobků zpaměti – nutnost!

 

- český jazyk – vyjmenovaná slova – zpaměti, porozumění významu slov, slova příbuzná, speciální sešity můžou děti používat jako svého pomocníka

 

- anglický jazyk – hodnocení již i psaného projevu – každá kapitola má 6 nových slovíček – umět je říct, ale i správně napsat

 

- prvouka – za každou kapitolou jsou náměty na opakování – vyzkoušejte děti doma, zkontrolujte v učebnici

 

Akce na prosinec

 1.12. Rozsvícení vánočního stromu u školy – od 15:30h, výstava betlémů, akce je dobrovolná, pořádá školní družina

3.12. Giving Tuesday - dobrovolné

5.12. – Mikuláš ve škole

7. 12. - Vánoční dílny , sobota, prosíme šikovné maminky o zajištění občerstvení – zapište mi do žákovské, zda nám pomůžete něco připravit – do 29.11.

16.12. -  Galerie – Ryba na talíři aneb Vánoční tabule

17.12. – Kino – Hodinářův učeň – opět bez možnosti koupě občerstvení

20.12. Besídka ve třídě – stejné jako každý rok – 1 neutrální dáreček do 100,- Kč, budeme losovat, trochu cukroví na občerstvení, prosba o malý stromeček (třeba i zapůjčení umělého)

 

Během posledního týdne před prázdninami se určitě vydáme k radnici – podívat se na vánoční stromek, na betlém a načerpat vánoční atmosféru, den bude včas upřesněn.

Sledujte, prosím, web třídy, často dochází k jeho aktualizování i v průběhu měsíce, děkuji.