Základní škola Liberec Barvířská

Po stopách starořeckých hrdinů-KVK Liberec

Ve středu 23.10.2019 se naše třída vydala do KVK Liberec, v rámci hodin českého jazyka, na pořad  s názvem Po stopách starořeckých hrdinů. Jednalo se o výpravu za dávnými příběhy ve společnosti hrdinů řeckých bájí. Děti si vyslechly řecké báje, seznámily se s řeckými bohy a vytvářely vlastní konce známých bájí.