Základní škola Liberec Barvířská

Planeta Země 3000

19.9 se všechny třídy 7.ročníku vydaly do tajemné Kolumbie v  rámci projektu Planeta Země 3000.

Projekce se jmenovala Kolumbie- země slasti a neřesti. Žáci měli možnost sledovat na velkoplošném plátně putování skupiny dobroduhů po této nádherné a kdysi velmi nebezpečné zemi. Celý pořad  byl doprovázen i živým komentářem dvou mladých moderátorů, který nenásilně doprovodil vlastní vyprávění hlavního cestovatele a zakladatele celého projektu Adama Lelka.  

Dozvěděli jsme se o nádherné přírodě, kterou ovšem ohrožuje hospodářský vývoj země, o obrovském vlivu oceánu na život celé planety, měli jsme možnost poznat výrobu nejcennnějšího artiklu Kolumbie - kávy, i navštívit téměř vymýcené kmeny, žijící v tropickém lese na rozloze velké jako polovina fotbalového hřiště.

Věřím, že se dětem představení líbilo stejně jako mě, a že si alespoň malinko vytvořili předsravu o této kdysi turisticky opomíjené jihoamerické zemi.

Příští jarní pokračování bude cestování po Senegalu.

J. Gajdošová

Planeta Země 3000