Základní škola Liberec Barvířská

Leonardo da Vinci - projektový den

500 let od úmrtí Leonarda da Vinciho jsme nemohli ve škole opomenout. Projektový den jsme zahájili  komponovaným pořadem o životě a díle Leonarda. Následovala intertaktivní výstava jeho vynálezů. Ve třídě jsme ve skupinách řešili pracovní list a kreslili Monu Lisu, zkusili si psát oběma rukama  jako Leonardo. Na závěr jsme si pustili krátký film, který shrnoval základní informace o Leonardovi.

Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den Leonardo da Vinci - projektový den