Základní škola Liberec Barvířská

Barvy kolem nás

Na program Barvy kolem nás jsme se vydali vlakem do Střevlíku v Hejnicích. Nahlédli jsme do tajů řemesla barvířského, pokusili se vyrobit vlastní přírodní směs a vyzkoušeli si techniku batikování. V neposlední řadě jsme se zamysleli nad symbolikou barev a jejich významem pro zvířata.