Základní škola Liberec Barvířská

31. 1. Vysvědčení

Poslední lednový den jsme dostali nejen "Mokré vysvědčení" v bazénu, ale i kklasické pololetní vysvědčení ve škole.

Většina dětí měla krásné známky, 13 žáků mělo vyznamenání, 5 dětí dokonce samé jedničky. Jako v jedné z mála tříd u nás nebyl žádný kázeňský postih, děti se nejen dobře učí, ale i plní své školní povinnsti a dodržují domluvená pravidla chování ve škole. 

Všem rodičům děkuji za vstřícnost a dobrou spolupráci. 

31. 1. Vysvědčení 31. 1. Vysvědčení