Základní škola Liberec Barvířská

3. 10. 2018 Divizna

Ve čtvrtek se děti účastnily podzimní akce Divizny.

Celé dopoledne jsme strávili v lese, kde jsme poznávali podzimní krajinu. Začali jsme sbíráním šišek a listů z okolí, podle kterých jsme určovali jednotlivé druhy stromů. Poznali jsme buk, dub, olši, jírovec, lípu, borovici, smrk a modřín. Děti se dozvěděly, že bukvice jsou jedlé.

Dále děti sbíraly po lese obrázky hub, které potom roztřídily na jedlé a nejedlé a „uvařily“ si symbolický guláš. V další hře děti zjistily, jak pevné jsou kořeny hub.

Navzájem si pak představily lesní ptáčky, které si nastudovaly podle obrázků a opět si je roztřídily na ty, kteří odlétají do teplých krajin a ty, kteří přezimují. Nakonec si zahrály hru, která jim přiblížila, jak náročný je let do teplých krajin a uvědomily si, kolik nebezpečí na ptáčky touto cestou čeká.

V přírodě jsme strávili krásný den a noho nového jsme se naučili.

3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna 3. 10. 2018 Divizna