Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.B

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  AJ M PŘV TV          
Úterý ČJ  M  VL-D  ČJ-ČT AJ         
Středa ČJ M - G PŘV  AJ        
Čtvrtek       ČJ AJ/M  TV VL-Z HV        
Pátek ČJ ČJ-ČT VV  VV         

 

 

Třídní učitelka: Michaela Klúčiková

Konzultační hodiny v úterý od 12,30h po předchozí domluvě.

 E-mail: klucikova@zs-barvirska.cz

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny ve čtvrtek 8,50-9,35h vždy po předchozí domluvě

 

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

 

_________________________________________________________________________________________________

7.10.2019

Vážení rodiče,

ve středu 9.10.2019 končí vyučování v 11,35h. Děti, které mají družinu nebo klubík se tam tedy přesunou o hodinu dříve,

ostatní jdou domů.

S pozdravem M.K. 

 

4.10.2019

PROBRANÉ UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY

M.PS str. vše do str. 6/11

M-minutovky do str.5/9, 6/11, 7/13

ČJ-PS str.13/2

VL-PS do str.6

 

25. 9. 2019

Vážení rodiče,

znovu žádám, dohlédněte na přípravu dětí do školy, každý den několika dětem chybí chybí sešity, pomůcky a domácí úkoly.

S pozdravem M.K.

 

17. 9. 2019

Vzhledem k velkému počtu zájemců bude kroužek LEGOrobotika probíhat 1krát za 14dní vždy v úterý 13,30-14,30h.

Naše třída bude mít kroužek každý lichý týden, (tzn. 24.9., 8. 10., 22. 10., ...).

Neobsadily se kroužky hravé angličtiny a zdravovědy.

S pozdravem M.K.

 

 13. 9. 2019

Vážení rodiče, posílám základní informace ze schůzek:

- v rozvrhu nahoře máte červeně vyznačeno, které dny je čtení, zeměpis a dějepis

- SRPDŠ 300,- (druhé dítě 150,-)

- rodičům, kteří včera nebyli, posílám informační leták (telef. čísla, prázdniny, řed.volna, školní akce...)

- prosím rodiče, aby se seznámili se školním řádem a podepsali to v Žák. zápisníku na str.1 dole

- konzultační hodiny pedagogů po předchozí domluvě

- pokud potřebujete dítě uvolnit z vyučování - prosím písemně na lístečku (datum, čas, důvod)

- sběr papíru 20.9.

- sběr hliníku vždy poslední den v měsíci

- stále platí zákaz nákupu pití v automatu pro mou třídu

- připomínám obaly, ručníky, pap.kapesníky, přezůvky, cvič. úbory...

- domácí úkoly stejně jako loni po-čt, v pátek úkol nebude

- ve VL, PŘ a Z budou dostávat děti dobrovolné domácí úkoly (referáty na probírané téma), kterým si budou moct vylepšit známku

- v letošním roce každý žák přečte celkem 4 knížky, první knížku budou děti prezentovat koncem října

- prosím podepisovat domácí úkoly

- prosím dohlédnout na opravy v sešitech, zejména v diktátech

- vyúčtování plateb provedu až po dodání všech pracovních sešitů, stále čekáme na slohy a procvičování ČJ

- v pondělí pošlu návratky pro zájemce na školu v přírodě

- stále bych ráda udržela tradici narozeninových bonbonů pro spolužáky

- v letošním roce projdou děti výcvikem na dopravním hřišti (zkouška na průkaz cyklisty), je nutné, aby zvládaly jízdu na kole

S pozdravem M.K.