Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.B

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  AJ  M  PŘ ČJ         
Úterý  M ČJ   AJ TV  VL        
Středa ČJ  AJ  HV        
Čtvrtek  M ČJ TV VV VV        
Pátek  ČJ  AJ VL ČJ        

Třídní učitelka: Lucie Šilhavá

E-mail: silhava@zs-barvirska.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: Po předchozí domluvě ! Úterý 10:50 - 11.35

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková (KH : 8:50-9:35)

 

Plán na únor

1.2.      Jednodenní pololetní prázdniny

20.2.    Návštěva knihovny - program Mluvíme rukama, výuka AJ, PŘ, HV

 

Prosím o zaplacení AJ mluvčí na 2. pololetí 310 Kč.

Termín ŠVP je 8. - 12.4.2019, prosím o doplacení částky 1 500 Kč do 18.2

Čtenářský deník žáci přinesou do 22.3. ke kontrole s novou zapsanou knížkou.

Kvůli velmi častému zapomínání domácích úkolů budou žáci ten den, s vaším dovolením, zůstávat "po škole" ve třídě a úkoly si budou nahrazovat či doplňovat.


Od února 4.2.  donést do třídy vlastní knihu na čtenářské dílny. Budeme číst každé pondělí. Měl by to být příběh, ne encyklopedii, ne komiks.

 

Prosím rodiče, aby u dětí dohlédli na vhodnější oblečení do divadla. Tepláky a roztrhané džíny se do divadla nehodí.

Domácí úkoly budou probíhat stejně jako minulý rok. Prosím, podepisujte dětem úkoly. Žáci dostávají úkoly PO - ČT. Pokud zapomenou, co mají za úkol, mají možnost si udělat jiný, který mu rodiče přidělí.


 

Úkoly pro nemocné 

ČJ - PS do str. 7 (2.díl)

M - PS do str. 6 (2.díl)

PŘ - PS do str. 21

VL-D - PS do str. 17

VL-Z - PS do str. 12

AJ - PS do str. 68