Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.B

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  AJ  M  PŘ ČJ         
Úterý  M ČJ   AJ TV  VL        
Středa ČJ  AJ  HV        
Čtvrtek  M ČJ TV VV VV        
Pátek  ČJ  AJ VL ČJ        

Třídní učitelka: Lucie Šilhavá

E-mail: silhava@zs-barvirska.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: Po předchozí domluvě ! Úterý 10:50 - 11.35

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková (KH : 8:50-9:35)

 

Vážení rodiče,

naše škola v letošním roce oslaví již 60. výročí jejího založení a k této příležitosti budeme pořádat menší oslavu, která proběhne v sobotu 18. 5. 2019 dopoledne v prostorách školy. Bude pro vás připravený program, který, mimo jiné, bude

zahrnovat také krátká vystoupení žáků jednotlivých tříd, soutěže v tělocvičně, kavárnu, prohlídku školy.

Z naší třídy bude vystupovat několik zástupců, kteří se mi nahlásí a vystoupení se opravdu zúčastní.

Prosím všechny, aby si v tento den nic neplánovali a přišli nás podpořit a pobavit se s námi :)

Předem Vám všem mockrát děkuji za spolupráci.

Dále bych Vás ráda informovala, že v rámci oslav se na pokyn vedení školy všichni žáci zapojí do výtvarné a literární soutěže na téma Naše škola. Obě práce vypracují žáci doma. Výkresy mohou být jakoukoliv technikou, ale ploché. Prosím, pomozte jim se zpracováním i v literárním zadání. Termín odevzdání obou prací je po Velikonocích 23.4.2019.


Plán na duben

4.4.      Cvičíme pro radost (vybírám 50 Kč/žák), (výuka ČJ, M)

5.4.      Projektový den Ptáci (+přednáška a ukázka živých ptáků, vybírám 40 Kč/žák)

8.4. - 12.4. ŠVP Adresa: RS Star Line Svor, ZŠ Barvířská, třída 4.B, Svor 8, 47151

Sraz je ve třídě 8.4. v 7:50

Nutné tyto dokumenty pro odjezd : Bez těchto dokumentů nemohou děti odjet na ŠVP a nebudou vám moci být vráceny peníze !!!

PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti (v den odjezdu)

POTVRZENÍ OD DOKTORA (platí i ten loňský) přinést do 5.4

KARTIČKU POJIŠTĚNCE (okopírovanou)

PŘÍPADNĚ LÉKY s popisem užívání !!!

Návrat je 12.4. v 14:00 až 14:30

Žáci, kteří nejedou, chodí do školy a stejně jako my na škole v přírodě se budou učit a vypracovávat zadaná cvičení.

15.4.        KVKLI program Velikonoce

15.-17.4. Testy VL, PŘ, AJ

18.-22.4. Velikonoční prázdniny

23.4.        Odevzdání soutěžních prací

                Třídní schůzky od 17h

23.-26.4. Čtvrtletní písemné práce M, ČJ

25.4.        Zápis do 1. tříd


28.5.    Dopravní hřiště - TESTY a JÍZDY !!! 

Do 31.5. každý žák donese 2 rostliny vylisované o herbáře (stonek, list, případně květ, ale ne kořeny a větvičky)

 

Do konce roku stále nosíme každé pondělí do třídy vlastní knihu na čtenářské dílny.  Měl by to být příběh, ne encyklopedii, ne komiks.


 

Kvůli velmi častému zapomínání domácích úkolů budou žáci ten den, s vaším dovolením, zůstávat "po škole" ve třídě a úkoly si budou nahrazovat či doplňovat.

 

Prosím rodiče, aby u dětí dohlédli na vhodnější oblečení do divadla. Tepláky a roztrhané džíny se do divadla nehodí.

Domácí úkoly budou probíhat stejně jako minulý rok. Prosím, podepisujte dětem úkoly. Žáci dostávají úkoly PO - ČT. Pokud zapomenou, co mají za úkol, mají možnost si udělat jiný, který mu rodiče přidělí.

 

Úkoly pro nemocné !

ČJ - PS do str. 21 + učebnice str.116

M - PS str. 17 a 18, cv. 8, 9, 10, 11

PŘ - Ekosystém okolí našich obydlí, PS str. 25, 26, cv.1

VL-D - opakovat České země po husit. v.

VL-Z - Průmysl a nákladní doprava, PS str. 19

AJ - v učebnici do str. 55, + všechna slovíčka v PS Unit 8 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.