Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  PŘ AJ   ČJ        
Úterý  ČJ ČJ   VL PČ         
Středa  M AJ   TV  HV        
Čtvrtek ČJ   VL  VV  VV        
Pátek  M  ČJ TV   AJ ČJ         

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Nekulová

E-mail: nekulova@zs-barvirska.cz

KON.ZULTAČNÍ HODINY: pondělí 10,50 - 11,35 po předchozí domluvě

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: čtvrtek 8,50 - 9,35 hod +kdykoliv po předchozí domluvě

penickova@zs-barvirska.cz

 

Plán na únor 2019


Vážení rodiče, chtěla bych Vás požádat o vypnění dotazníku SCIO.

Děti si nalepily do ŽK přístupové heslo.

Předem děkuji za vyplnění!

 

5. 2. - recitační soutěž 

18.2. - návštěva knihovny "Bajky z divokých vajec" (8:30 - 10:00hod.)

           sraz: ve třídě

           s sebou: ČJ, M, AJ, penál, svačinu

22.2. - termín odevzdání čtenářského deníku

  

Velmi Vás prosím o podporu při domácí přípravě. Žáci mají jasně dáno, jaké učivo bude v testu, přesto se někteří nepřipravují. Vám, kteří na děti pravidelně dohlížíte, velmi děkuji za spolupráci. 

 

Přidávám pár odkazů na webové stránky, kde naleznou žáci opakování z různých předmětů s opravou. Mohou si tedy úkoly plnit samostatně. 

www.skolakov.eu, http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hry/, https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/horniny-a-nerosty/, http://www.naucsepocitat.cz/files/naucsepocitat.cz_mala_nasobilka.pdf   https://beckotc.webnode.cz/testiky/

 

Další termín odevzdání čtenářského deníku je 22. 2. - téma: kniha s dětským hrdinou (např. Puntíkáři). 

 

Nekulová Lucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .