Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.C

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ   M AJ  PRV HV        
Úterý  ČJ  M AJ VV  ČJ čt        
Středa ČJ PRV  ČJ čt        
Čtvrtek        M ČJ  PRV TV TV        
Pátek

M

ČJ AJ Č J čt  ČJ 1/3        

 

Třídní učitelka: Martina Langpaulová, Konzultační hodiny: po předchozí domluvě Ut 9:55-10:40 hod.

E-mail: langpaulova@zs-barvirska.cz

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, E-mail: penickova@zs-barvirska.cz
konzultační hodiny: čt  9.50 - 9.35 + kdykoli po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák,  rehak.karel@zschrastava.cz

 

 Akce na duben:

5.4. projektový den ptáci + ukázka dravců ….. cena v úkolníčku.

8.-.12.4. škola v přírodě (druhé třetí a čtvrté třídy)

23.4. Knihovna – muzikohrátky – program zdarma

23.4. třídní schůzky  ... 1. den nástupu do školy po Velikonocích.

25.4. zápis do prvních tříd.

Vážení rodičře,

letos má naše škola 60. výročí založení a k této příležitosti budeme pořádat menší oslavu.

Mimo jiné i krátká vystoupení žáků jednotlivých tříd, soutěže v tělocvičně, kavárna.

 Tento program je plánován na sobotu dopoledne 18.5.2019.

Z naší třídy vystoupí flétničkáři, proto Vás prosím, abyste na tento den nic neplánovali a přišli nás podpořit hodinku dopoledne.

Děkujeme za spolupráci.


Také bych Vás ráda již v předstihu požádala o platbu na školní pracovní sešity na příští rok. Abychom pak nevybírali peníze před prázdninami a dovolenými.  A také peníze na třídní fond. V letošním roce ještě dokoupíme procvičovací sešit na vyjmenovaná slova, který vám pak bude sloužit i o prázdninách.   Prac. Sešity cca 700kč + tříd. Fond 300kč, tj 1000kč celkem. Prosím o platbu v průběhu dubna nebo května.   Děkuji Langpaulová

 

 Na školu v přírodě rodiče vyplní a přinesou tyto dokumenty: do 20.3.2019

Lékařské potvrzení – info: potvrzení platí dva roky, můžete tedy použít potvrzení z loňska.

Kopie kartičky zdravotního pojištění dítěte

Prohlášení zákonného zástupce k datu 8.4.2019 (děti projdou vstupní prohlídkou . V případě zjištění zdravotní nezpůsobilosti budou vyloučeny z pobytu)


www.proskoly.cz....... Děti dnes dostaly přihlašovací údaje k těmto stránkám. Naleznete zde procvičování pro různé ročníky na konkrétní předměty.

Na příští týden si děti přinesou kružítko.

 

Duben: škola v přírodě 8.-12.4.  U dětí , které jedou prosím nahlašte, podkud mají nějakou potravinovou alergii. Nahlásit do 27.2.

Děti , které se školy v přírodě neúčastní budou spojeny. Pokud rodiče nahlásí v tomto týdnu jiný program, můžeme ho odsouhlasit.

 

Dětem jsem dokoupila pracovní sešit na matematiku. Tímto jsem vyčerpala třídní fond.

 

na geometrii potřebujeme tužku č. tři, nebo mikrotužku.

 

O projektu Čtení pomáhá

Zapojte své děti do radosti, kterou je čtení a zároveň možnost pomoci potřebným. Je potřeba jen znát knížku, zodpovědět krátký test a získáváte virtuálních 50kč, o kterých sami rozhodnete na jaký účel je s dětmi pošlete.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnete vy -  dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

 

Zaregistrujte se na http://www.ctenipomaha.cz/  a motivace ode mě …. Za každý vyplněný test a odeslání částky na charitu, který potvrdí rodiče na můj mail, získáš jedničku do českého jazyka.

 

V době nepřítomnosti

AJ dopsat od spolužáků slovíčka i věty do sešitu.

Dopisovat  vše ze školních  sešitů M a ČJ a PRV 

 

Sešity: pokud si všimnete, že děti dopisují sešit,  opište si prosím číslo a další již budete dokupovat sami.   Např. AJ je č. 523

 

  Omlouvání žáka

1.musí být na mail třídního učitele do tří dnů. Po návratu do třídy předložit omuvenku v žákovském zápisníku. Nad 3 dny - razítko lékaře.

Neomluvené hodiny musíme hlásit  na OSPOD a následují kázeňské postihy.

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.