Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.B

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ  M PČ  ČJ/AJ  PRV          
Úterý ČJ   M  HV  ČJ          
Středa  M TV AJ   VV  ČJ        
Čtvrtek      ČJ  ČJ TV          
Pátek ČJ PRV  ČJ           

 

 

Třídní učitelka: Michaela Klúčiková

E-mail: klucikova@zs-barvirska.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pěničková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.6.

Vážení rodiče,

v pátek, v den vysvědčení, končí vyučování již v 8,40h.

Družinové děti mohou jít do družiny. Pokud si je vyzvednete hned po rozdání vysvědčení, nezapomeňte odhlásit obědy.

 

Děkuji Vám za výbornou spolupráci během celého roku a přeji Vám i dětem krásné léto, mnoho zážitků a budu se těšit v září nashledanou.

M. Klúčiková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

neuvědomila jsem si, že částku za ZOO jsem již dříve odečítala z vyúčtování za Školu v přírodě.

Proto jsem ji nyní přičetla k částce 1170,-, kterou jsem naposlerdy vybírala na akce a pracovní sešity.

V tabulce, která je opět umístěna v galerii fotografií, máte ve žlutém sloupci uvedenu výchozí částku a dále odečteny jednotlivé výdaje. Muzeum hraček stálo méně, než jsem předpokládala. Z částky jsem odečetla jednotlivé položky ze školního výletu, besedu Krysáci a dnes také poplatky za poškození učebnic.

Zůstatek je napsán červeně a na konci srpna jej použiji na platbu za pracovní sešity. 

Všechny účty a vstupenky jsou k nahlédnutí u mě. 

Pokud máte nějaké dotazy - pište.

S pozdravem M.K.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.6.2018

Vážení rodiče,

děkujeme Šírovým, Ducháčkovým, Loskotovým, Vávrovým, Vitíkovým, Vaníčkovým, Krejsovým a Horatschkeovým za sběr papíru.

Dále bych ráda poděkovala Ducháčkovým za sponzorský dar 400,-Kč, který použiji na odměny pro nejlepší žáky ze třídy. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.6.2018

Vážení rodiče,

zapomněla jsem, že zítra v úterý má celá škola Den v přírodě. Proto do ZOO půjdeme, i kdyby padaly trakaře, protože ve škole nikdo nezůstává.

Jak už jsem psala, s sebou vhodné oblečení, 35,-Kč na vstup, kapesné a dvě jízdenky. 

Vrátíme se kolem 12,30 hod. 

Děti odvedeme do družiny a na oběd. 

 

Dále Vás znovu prosím o kontrolu a údržbu učebnic, které budu tento týden vybírat.

Dále připomínám větší igelitku na výkresy. Děkuji za spolupráci, s pozdravem M.K.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.6.

Vážení rodiče,

blíží se konmec roku, tak prosím, abyste zkontrolovali postupně učebnice, vygumovali, slepili ap., tak, aby je mohli použít další děti.

Dále od zítra již nebudu dávat domácí úkoly.

Příští týden pošlu již na vyprání cvičební úbory, pomůcky na výtvarnou výchovu atd.

Prosím, dejte dětem velkou igelitku formát A3, dám dětem domů na památku výkresy, písemky ap.

S pozdravem M.K.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 6.

Vážení rodiče,

1. v pondělí 18.4. proběhne beseda s režisérem Krysáků, učení s sebnou normálně.

2. Ve středu 20.4. proběhne od 7,15h sběr papíru, těšíme se na hojnou účast.

3. Ve čtvrtek 21.6. jedeme do Jablonce do Muzea hraček, je to v rámci celoškolního projektu 100let Čsl. republiky.

 S sebou batůžek, svačinu, pohodlné oblečení, dvě jízdenky do Jablonce.

4. V pátek 22.6. jedeme na školní výlet na Sychrov. Jedeme vlakem, máme objednanou dětskou prohlídku a ukázku výcviku dravých ptáků. 

!! Sraz v 7,50h na vlakovém nádraží před hlavním vchodem !!

S sebou pohodlné oblečení, svačinu, pití a kapesné podle uvážení.

Návrat v 13,45h ke škole. Děti odvedu na oběd a do družiny.

S pozdravem M.K.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.6. Vážení rodiče,

na pracovní sešity na příští rok vybírám 800,-Kč.

Paralelní druhé třídy vybírají 1000,-Kč, takže možná budu během příštího školního roku ještě něco vybírat. Podle mě by to ale mělo stačit.

PS z češtiny, matematiky a prvouky jsou za 360,-, dále angličtina za 210,-Kč a za zbytek pořídím čtvrtky a barevné papíry a lepidla. 

 

Dále budeme vybírat na:

besedu se spisovatelem 40,-Kč (18.6.)

muzeum hraček 50,-Kč +  dvě jízdenky do Jablonce (21.6.)

školní výlet 200,- (22.6.)

kino 80,-Kč (28.6.)

Všechny výše uvededné akce jsou celoškolní, účastní se jich všechny třídy z 1.stupně. 

CELKEM tedy vybírám 1170,-Kč.

Peníze prosím do pátku 15.6. 2018

S pozdravem M.K.

 

8.6. Domácí úkoly pro chybějící žáky:

ČJ-PS-vše do str. 31,

ČJ-minutovky do str 29 vše

ČJ- Písanka do str.12

M-minutovky vše do str. 24/47a,b, dále 25/50

M-PS-vše do str.60, dále geometrie 71-75 vše, dále 76/1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

v garerii máte umístěný přehled vyúčtování. Děti, které byly na ŠVP mají +100,-Kč (zůstatek po vyúčtování), děti, které byly ve Střevlíku mají navíc +12,-Kč (zůstatek po vyúčtování). Kromě M.Škalouda, který si platil zvlášť. 

Všechny děti budou platit 25,-Kč za focení, 29,- za třetí písanku, kterou jsem minulý týden dokupovala. 

Dále jsme na třídních schůzkách odsouhlasili návštěvu ZOO v rámci teambuildingu. Díky laskavému sponzorskému daru pana Schánila, který nám na tuto akci přispěl 1000,-Kč , se vstupné z 90,-Kč sníží na uvedených 35,-Kč.

Pokud máte nějaké nejasnosti, pište. Podklady pro vyúčtování k nahlédnutí u třídní učitelky. 

S pozdravem M.K.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VYÚČTOVÁNÍ:

1. Škola v přírodě

- ubytování a strava, aktivity      1730,-

- dětské vstupy zámek, muzeum Českého Ráje, Dlaskův statek - 130,-

- odměny, pomůcky na aktivity     40,-

Celkem: 1900,-Kč

Účty kdykoli k nahlédnutí u třídní učitelky.

 

1. Střevlík, Hejnice

Zpáteční cesta 38,-  

Program 50,-

Celkem 88,-Kč

Účty kdykoli k nahlédnutí u třídní učitelky.

Martin Škaloud si vše platil sám, doklady o zaplacení pošlu zítra. 

Vzhledem k tomu, že se akcí účastnil různý počet dětí a stále mám ještě u některých dětí neuhrazené pohledávky, připravím si peníze a vyúčtování pro jednotlivé žáky během víkendu.  

 

S pozdravem M.Klúčiková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování

Děkujeme za sběr hliníku Jelenovým, Vávrovým, Ducháčkovým, Schánilovým,Škaloudovým, Vitíkovým a Loskotovým. Těšíme se na další spolupráci. M.K.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------