Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.B

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  AJ  M  PRV ČJ         
Úterý  M ČJ   PRV VV  HV         
Středa ČJ  AJ ČJ          
Čtvrtek  M TV TV ČJ        
Pátek  ČJ  AJ PRV ČJ        

Třídní učitelka: Lucie Šilhavá

E-mail: silhava@zs-barvirska.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: Po předchozí domluvě ! Středa 11.45 - 12.45

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

Škola v přírodě

ubytování : v Penzionu Romance v Srbské Kameminici (České Švýcarsko)

http://www.penzionromance.cz/cs/ 

termín : 11.-15.6.2018

Vybíráme doplatek na ŠVP : 1500 Kč do konce dubna

 

Plán na květen

30.4.    Ředitelské volno

1.5.      Státní svátek

7.5.      Ředitelské volno

8.5.      Státní svátek 

10.5.   Výlet do Polska (projekt Společné hory-Společná vášeň) - Přednostně pojede těch 5 dětí, které ještě nebyly, zbytek budeme losovat. Celkem jede 17 žáků ze 3.B a 17 žáků ze 4.B.

11.5.   Fotografování třídy - upřesníme datum

22. 5.  ND- Pohádka o Liazce- (vybíráme 50Kč) - PREMIÉRA

 

 

Do začátku května zařídit pas nebo občanský průkaz na výlet do Polska.


Učivo na květen

ČJ -  Slovesa, Skladební dvojice, Přídavná jména, Číslovky

M -  Písemné dělení se zbytkem, Násobení mimo obor násobilky, malou násobilku zrychlit !, zaokrouhlování, kružnice

Prv - Člověk

ČT - čtení v čítance (Ve světě dětí)

AJ - učit se z malého sešitu fráze, věty, slovíčka (i v pracovním sešitu vzadu)

Čt - žáci by měli každý den procvičovat čtení nahlas, čtenářský deník - po přečtení každé knihy, zapíší do deníku a donesou do školy, začínají číst vždy hned další knihu

 

Úkoly pro nemocné:

ČJ - PS do str. 26, uč. procvičovat do str. 129

M - PS do str. 28, uč. procvičovat str. 31

Prv - PS do str. 52, uč. 63 - 67