Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   ČJ  VV        
Úterý  ČJ M PRV   AJ  TV        
Středa  ČJ  M PRV  ČJ  PČ        
Čtvrtek M ČJ  AJ TV   HV        
Pátek  M  ČJ  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Jana Simona, Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

řídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

 

AKTUÁLNĚ  

Třídní schůzky

Všem rodičům, kteří přišli moc děkuji. Ostatní rodiče, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte mě, prosím mailem. Po dětech 

posílám domů přístupové kódy k elektronickým žákovským knížkám a letáček ohledně organizace letošního školního roku.

 

AKTUÁLNÍ PLATBY

SRPDŠ - 300,-Kč (další sourozenec 150,-Kč)

Školní družina - 200,-Kč/měsíc (další sourozenec 100,-Kč/měsíc)

Školní klubík - 200,- Kč/měsíc

Rodilý mluvčí - 320,-Kč

Záloha na ŠvP - pokud jste zatím neuhradili žádnou zálohu jde o 1500,-Kč (NEJPOZDĚJI DO 21.9.)

 

Čtenářský deník

Termín odevzdání prvního deníku je 19.10. Děti dostanou pracovní list, který doma vyplní, nepořizujte žádný zvláštní sešit, není

potřeba.

 

Kroužky

Kroužky budou zahájeny od 1.10. Uhrazeny musí být nejpozději do 12.10. Pokud by měl ještě někdo zájem o nějaký kroužek, prosím

nahlásit co nejdříve!

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projjekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa. Více o projektu vám sdělím v průběhu září.

 

Anglický jazyk !POZOR!

I v tomto školním roce budou žáci navštěvovat, v rámci výuky anglického jazyka, hodinu s rodilým mluvčím a to vždy v pondělí

3. vyučovací hodinu. !Cena za hodiny s rodilým mluvčím je 320,-Kč za 1. pololetí! 


PLÁN NA ZÁŘÍ

13.9. Třídní schůzky od 17h !ZMĚNA TERMÍNU!

21.9. Sběr papíru před školou, od 7:15


Od 1.10. budou zahájeny kroužky

  

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Nejpozději do 20.9. je nutné uhradit zálohu 1.500,- Kč!

Ti, kteří již v červnu uhradili první splátku, donesou do tohoto termínu buď 500,- Kč nebo 1.000,- Kč (nechávám na vás, podle této částky se pak bude odvíjet poslední splátka - buď 1.500,- Kč nebo 1.000Kč)

Místo pobytu: Svor u České Lípy

Předběžný termín: duben 2019

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 2 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.

 

Hezký zbytek prázdnin, budu se těšit na naši vzájemnou spolupráci.