Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   PRV  VV        
Úterý  M ČJ PRV   AJ  PČ        
Středa  ČJ  M ČJ TV  TV        
Čtvrtek M ČJ  AJ ČJ  HV        
Pátek  ČJ  M  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

 

AKTUÁLNĚ 

 

POTVRZENÍ A DOKUMENTY K ŠVP

Do konce měsíce, tj. do pátku 29. 3., Vás prosím o odevzdání těchto potvrzení a dokumentů:

1. potvrzení od lékaře (možná máte potvrzení schované z loňského roku, tak bude stačit to)

2. kopie kartičky zdravotní pojišťovny

3. seznam léků, které bude nutné dětem podávat během školy v přírodě, s podrobným rozpisem 

V den odjezdu je BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, aby děti měli od Vás podepsané Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti,

bez tohoto potvrzení NEMOHOU ODJET. 

 

!!! Příští týden v pondělí 18. 3. se bude konat informativní schůzka rodičů ohledně školy v přírodě od 15:00 v 1. patře ve třídě 3. C !!!

Schůzka je DOBROVOLNÁ !!!

 

Velmi Vás  prosím o podporu a dohled při domácí přípravě. Žáci mají jasně dáno, jaké učivo bude v testu, přesto se někteří opakovaně

nepřipravují, zejména na hodiny PRV. Vám, kteří na děti pravidelně dohlížíte a s připravou jim pomáháte, velice děkuji za spolupráci.

 

Připomínám, že v květnu a v červnu nás čeká dokončení projektu "Homo et Regio" - pojedeme 2x do Německa, tudíž je nutné, aby do

té doby měly děti PAS nebo alespoň OP. Děkuji

 

!!!Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.!!!


 Učivo pro nemocné žáky v týdnu 11. - 15. 3. 2019

ČJ

UČ - str. 108 - 111 - sloh

UČ - str. 112 - 114 - opakování vyjm. slov¨

UČ - str. 116 - 119/ cv. 7, 8

PS - str. 36 

M

UČ - do str. 70 (včetně)

UČ - str. 120 - 122

PS - str. 15

PS - str. 38/ cv. 1, 2

PRV

UČ - do str. 45 (včetně)

PS - do str. 42/ cv. 14 

AJ

UČ - do str. 44 (včetně)

PS - do str. 55 (včetně)

 

PLÁN NA BŘEZEN

4. - 8. 3. Jarní prázdniny

12. 3. Beseda o Vietnamu - náhradní termín - ZDARMA

11. 3. AJ - nová slovíčka 

12. 3. MAT - větší opakování - násobilka, písemné sčítání a odčítání, slovní úloha, přirozená čísla do 1000

14. 3. ČJ - kompletní opakování vyjmenovaných slov

18. 3. PRV - kompletní opakování kapitoly ŽIVÁ PŘÍRODA

18.3. 15:00 - Informativní schůzka ŠvP

19. 3. AJ - slovíčka

20. 3. Princezna Julie - beseda s Městskou policií v rámci akce magistrátu proti šikaně - pro zástupce třídy

21. 3. KVKLI - program "Paní Láryfáry" - ZDARMA

29. 3. Sběr papíru


 

 

Čtenářský deník

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 26. 4. 2019

                                                                  14. 6. 2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa.

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Místo pobytu: Svor u České Lípy

!!!Termín: 8. - 12. dubna 2019!!!

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.