Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   ČJ  VV        
Úterý  ČJ M PRV   AJ  TV        
Středa  ČJ  M PRV  ČJ  PČ        
Čtvrtek M ČJ  AJ TV   HV        
Pátek  M  ČJ  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Jana Simona, Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

 

AKTUÁLNĚ 

 

!!! NEJPOZDĚJI DO 17. 2. JE NUTNÉ DOPLATIT ŠKOLU V PŘÍRODĚ !!!

Do 17. 2. budu vybírat zbytek peněz na ŠvP. Jednotlivé částky se u každého liší, podle toho, kolik záloh a jak velké jste

platili. Pokud byste si nebyli částkou jisti, kontaktujte mě. Děkuji.

 

Učivo pro nemocné žáky 

ČJ

 

M

 

PRV

 

AJ

 

 

 

!!!Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.!!!

 


PLÁN NA LEDEN

3.1.2019 čtvrtek - začíná výuka

7.1.2019 Test AJ VOCABULARY

11.1. Čtenářský deník

11.1. Test geometrie - opakování

15.1. ANJ - pololetní test 1. - 4. lekce, včetně slovíček

17.1. MAT - pololetní test - násobilka, slovní úlohy, sčítání a odčítání dvojciferných čísel

18.1. PRV - pololetní test - rodina, naše vlast, krajina, orientace v čase - hodiny, ldiská činnost a výrobky, neživá příroda

21.1. ČJ - pololetní test - práce s textem; slova nadřazená, podřazená, souřadná; dělení hlásek a slov; tvary slov, slova

příbuzná, souhlásky uvnitř slov; vyjmenovaná slova

28.1. Recitační soutěž - třídní kolo, všichni se zúčastní

31.1. Předávání pololetního vysvědčení - výpis

1.2. Pololetní prázdniny


 

Čtenářský deník

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 27. 2. 2019

                                                                  26. 4. 2019

                                                                  14. 6. 2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projjekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa. Více o projektu vám sdělím v průběhu září.

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Místo pobytu: Svor u České Lípy

!!!Termín: 8. - 12. dubna 2019!!!

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.