Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   PRV  VV        
Úterý  M ČJ PRV   AJ  PČ        
Středa  ČJ  M ČJ TV  TV        
Čtvrtek M ČJ  AJ ČJ  HV        
Pátek  ČJ  M  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

 

 

AKTUÁLNĚ 

Cena za fotografie je 50,- Kč (každý má 1x velkou za 35,-Kč a 1x malou za 15,-Kč)

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 23. 5. jedeme opět na celodenní výlet do Německa. Sraz je v 7:35h ve třídě. Návrat je plánovaný mezi 15:30h a 16:00h.

S sebou pití a svačinu na cestu tam a zpět, pas nebo občanský průkaz a kartičku pojišťovny (stačí i kopie) a něco na psaní, pláštěnku

a pohodlné sportovní oblečení. Na místě dostaneme malou svačinu i oběd.

Pokud budou děti po návratu ke škole odcházet samy, prosím, napište jim opět lísteček. Děkuji.

Nezapomeňte odhlásit oběd. 

 

Vážení rodiče,

na pracovní sešity a na pomůcky na následující školní rok vybíráme 900,- Kč a to do 21. 6. Ten, kdo částku neuhradí v

daném termínu, si bude muset vše nakoupit a zajistit sám během prázdnin. Děkuji za pochopení.

 

Připomínám, že v květnu a v červnu nás čeká dokončení projektu "Homo et Regio" - pojedeme 2x do Německa, tudíž je nutné, aby do

té doby měly děti PAS nebo alespoň OP. !!! PRVNÍ CESTA NÁS ČEKÁ HNED PO SVÁTCÍCH V KVĚTNU!!!

 

Vážení rodiče,

naše škola v letošním roce oslaví již 60. výročí jejího založení a k této příležitosti budeme pořádat menší oslavu, která

proběhne v sobotu 18. 5. 2019 dopoledne v prostorách školy. Bude pro vás připravený program, který, mimo jiné, bude

zahrnovat také krátká vystoupení žáků jednotlivých tříd, soutěže v tělocvičně, kavárnu, prohlídku školy.

Proto Vás velice prosím, abyste si na tento den nic neplánovali a přišli nás podpořit a pobavit se s námi :)

Předem Vám všem mockrát děkuji za spolupráci.

  

!!!Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.!!!


 Učivo pro nemocné žáky v týdnu 

ČJ

 

M

 

PRV

 

AJ

 

 


PLÁN NA KVĚTEN

1. - 8. 5. Ředitelské volno

9. 5. Projekt HOMO ET REGIO - exkurze v Německu - Warthau (děti budou potřebovat doklad - OP nebo pas + 2eura)

14. 5. Fotografování třídy

18. 5. Oslavy k 60. výročí založení naší školy - dopoledne, od 8:30 do 12:00

21. 5. KVKL - program Muzikohrátky - zdarma

22. 5. Anglické divadlo (ve škole) - Travel Machine - cena 50,- Kč - zaplatím z fondu

23. 5. Projekt HOMO ET REGIO - projektový den v Baruthu (děti budou potřebovat doklad - OP nebo pas, kartičku

pojišťovny)

27. 5. Den dětí ve škole - zajišťují žáci 9. A

30. 5. Sběr hliníku - POSLEDNÍ V TOMTO ŠK. ROCE! Poté již, prosím, hliník do školy nenoste! 

 

Čtenářský deník

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 14. 6. 2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa.

  

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.