Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   ČJ  VV        
Úterý  ČJ M PRV   AJ  TV        
Středa  ČJ  M PRV  ČJ  PČ        
Čtvrtek M ČJ  AJ TV   HV        
Pátek  M  ČJ  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Jana Simona, Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

 

AKTUÁLNĚ 

Opakovaně prosím, ti, kdo tak ještě neučinili - OBALTE dětem učebnice a sešity! Mnoho dětí má sešity i učebnice stále

neobalené!

 

Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.

 

!!!Kamarádi online - preventivní program - cena 30, - Kč!!! AKCE PŘESUNUTA NA 29. 11.!!!

 

 

PLÁN NA LISTOPAD

8. 11. Čtvrtletní test z anglického jazyka (1. a 2. lekce)

9. 11. Čtvrtletní test z matematiky (sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5, slovní úlohy, geometrie -

útvary, tělesa, bod, přímka)

12. 11. Čtvrtletní test z českého jazyka (práce s textem, kořen slov, slova příbuzná, tvary slov, souhlásky uprostřed slov)

14. 11. Čtvrtletní test z prvouky (domov a škola, rodina a rodinné vztahy, dopravní výchova, naše vlast, orientace v

krajině)

!!!15. 11. Kamarádi online - preventivní program - cena 30, - Kč!!! AKCE PŘESUNUTA NA 29. 11.!!!

22. 11. Třídní schůzky - 17:00 h

28. 11. Oblastní galerie Liberec - "Výchova malého uměnímilovníka" - cena 20,- Kč (ZAPLATÍM Z FONDU)

29. 11. Přesunuta akce "Kamarádi on-line"

2. 12. Výstavba Betlémů - 15:30 h

          Rozsvěcení vánočního stromečku - 16:30 h

8. 12. Vánoční dílny ve škole


 

Čtenářský deník

Termín odevzdání prvního deníku je 19.10. Děti dostanou pracovní list, který doma vyplní, nepořizujte žádný zvláštní sešit, není

potřeba.

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 30.11.2018

                                                                  11. 1.2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projjekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa. Více o projektu vám sdělím v průběhu září.

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Místo pobytu: Svor u České Lípy

!!!Termín: 8. - 12. dubna 2019!!!

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Martinský průvod (Blahová)

V pondělí  12. 11. pořádala ŠD ve spolupráci s MŠ již tradiční Martinský průvod.

Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová)

V pondělí dne 22.10.2018 strávili žáci 2.stupně zajímavé dvě hodiny v sále KVK.