Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.B

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ  M PČ  ČJ/AJ  PRV          
Úterý ČJ   M  HV  ČJ          
Středa  M ČJ AJ   VV  ČJ        
Čtvrtek      ČJ  ČJ  PRV          
Pátek TV  TV  ČJ           

 

 

Třídní učitelka: Michaela Klúčiková

E-mail: klucikova@zs-barvirska.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pěničková


Vážení rodiče,

v pondělí bude pololetní písemka z češtiny. 

Bude tam - počet vět v textu, počet slov ve větě, počet slabik a hlásek ve slově, slova stejného a opačného významu, slova nadřazená, podřazená a souřadná, tvoření vět tázacích, rozkazovacích a přacích, doplňování y-i po měkkých a tvrdých souhláskách. Učivo máme mnohokrát procvičené, mělo by to být OK.


Vážení rodiče,

ve čtvrtek 18.1. jdou děti s rozšířenou výukou jazyků na anglické divadlo. Vybíráme 60,-Kč do středy. Netýká se to Patrika, obou Nikolek a Angelíny.


Vážení rodiče,

před dvěma měsíci jsem Vás žádala o rodinné fgotografie na projekt Moje rodina, který v prvouce děláme vždy ve druhých třídách, když probíráme téma RODINA.

Vzhledem k tomu, že z celé třídy přinesly fotky pouze tři děti, a také že téma Rodina jsme probírali již v listopadu, nemá smysl projekt začínat.

Fotografie tedy vracím, třem rodinám děkuji za spolupráci a musím poznamenat, že se mi za dlouhá léta nestalo, že by mou žádost o spolupráci rodiče takto ignorovali.

S pozdravem M.K.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 12. Vážení rodiče,

na Vánoční prázdniny nedostanou děti žádný úkol, aby si mohly užít sváteční dny.

Nicméně domů dostanou všechny sešity a prosím, aby si dopsaly, pokud jim někde něco chybí.

Dále by si měly pravidelně číst a procvičovat psaní Y-I po měkkých a tvrdých souhláskách. V lednu je čekají pololetní písemky. 


PŘEJI VÁM KRÁSNÉ A RADOSTNÉ VÁNOCE A DO PŘÍŠTÍHO ROKU HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ.

M. KLÚČIKOVÁ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10. 11. Vážení rodiče,

Na projekt „MOJE RODINA“ budou děti potřebovat společnou fotografii všech členů, žijících v domácnosti. Nejlépe z dovolené, oslavy narozenin, Vánoc…. Formát libovolný, klidně větší, vytištěnou z tiskárny.

 Děkuji za spolupráci, M.K.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

V pátek byl ve škole instalován automat na nápoje. Byla bych ráda, aby si děti z mé třídy nápoje nekupovaly.  Nemám s tím dobré zkušenosti, mince se dětem ztrácí, do automatu je často neháží správně a pak jim je automat nevrátí a ani nemají pití. Nechci řešit ještě tyto záležitosti. Děkuji za pochopení, M.K.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování

Děkujeme za sběr hliníku Vávrovým, Ducháčkovým, Schánilovým,Škaloudovým, Vitíkovým a Loskotovým. Těšíme se na další spolupráci. M.K.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------