Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.B

 

 

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  PRV AJ/ČJ HV         
Úterý ČJ  AJ ČJ/ČT TV         
Středa ČJ  ČJ/ČT PRV          
Čtvrtek ČJ  TV ČJ/ČT          
Pátek ČJ  VV PČ           

 

Třídní učitelka: Mgr. Štěpánka Kvasničková 

 

E-mail:  kvasnickova@zs-barvirska.cz 

 

KONZULTAČNÍ HODINY:  ČTVRTEK 11,50 - 12,30 PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ


Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 9.55 - 10.40  - kdykoli po předchozí domluvě

E-mail: penickova@zs-barvirska.cz

 

 

 

Na školu v přírodě rodiče vyplní   a odevzdají tyto dokumenty:


1.Lékařské potvrzení - platí 2 roky - můžete ho tedy použít i na letní tábory


2. Kopie kartičky zdravotního pojištění dítěte

 

3. Prohlášení zákonného zástupce k datu 8.4.2019 


PLÁN UČIVA NA TÝDEN   18. 3. –  22. 3.

 

Český jazyk učebnice

86 - 89 - učit abecedu

Český jazyk-pracovní sešit

 18 - 19

 

Matematika


16 - 19 - násobky 2 umět zpaměti


Akce třídy 2.B na březen 

29.3. Sběr starého papíru - ráno před školou - dětem zapište váhu papíru do Žákovského deníku

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Děti by měly za každé pololetí druhé třídy přečíst a zapsat alespoň jednu knihu. Známka, kterou dostanou za prezentaci má váhu 2. Knihu představí, přečtou svůj zápis a odpoví na pár jednoduchých otázek o knize.

 

Podpořte své děti společnou četbou. Moc Vám děkuji.