Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.A

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí Čj Čj  M  Aj        
Úterý Čj Čj  M  Pr          
Středa Čj  Tv Tv          
Čtvrtek       Čj Aj  Pr Vv        
Pátek Čj   Čj  M  Hv          

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

Třídní učitelka: Petra Vaníčková

Konzultační hodiny:Pondělí 13:00 - 14:00 (po předchozí domluvě)

E-mail: vanickova@zs-barvirska.cz

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz, konzultační hodiny: pondělí 9:55 - 10:40 + kdykoliv po předchozí domluvě

Metodik prevence + doučování: rehak.karel@zschrastava.cz

 


Domácí úkoly 

každý pátek první hodinu čteme (stačí nosit čítanku na pátek) úkol ze čtení z Čítanky bude přes víkend na čtecí kartě

úterý zadávám úkol z písanky

ostatní dny domácí úkoly z Českého jazyka nebo Matematiky

některé dny i z jiných předmětů 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

 

Plavecký výcvik - děti mají možnost po plavání se klouzat na malé nerezové skluzavce (ne na toboganu). Trenérky plavání vyžadují souhlas zákonnýc zástupců. Pokud souhlasíte/nesouhlasíte, aby vaše dítě se mohlo klouzat, napiště mi to prosím do úkoláčku. 

 

Úhrada zájmových kroužků a SRPDŠ

Připomínám úhradu zájmových kroužků. Dostala jsem instrukci od paní sekretářky, že peníze žáci mají hradit třidním učitelům. Kdo doposud neuhradil, ať urychleně uhradí, jinak žák bude vyloučen z kroužku, byl na úhradu dostatečný čas.  Nadále vybírám 300Kč (150Kč sourozenci) SRPDŠ. Děkuji.

 

Podpisy DÚ

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli.


Plán na měsíc Listopad

ČJ (opakování interpunkčních znamének, slov nadřazených, podřazených, souřadných, nová látka u, ú, ů)

M (nadále rozklad čísel, číselné osy, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 20, nová látka základní geometrické tvary)

PV (jehličnaté a listnaté stromy, savci, ptáci, ovoce, zelenina )

PČ a VV (práce s přírodninami)

 

čtvrtek 16. 11. Beseda se spisovatelem J. Opařilem, 1hod. cena 50Kč (možnost zakoupení knihy O kapříkovi 200Kč, záložek 20Kč, 10Kč placky apod., děti které budou mít zájem, si mohou přinést finanční hotovost a zakoupit)

úterý 21. 11. Projektový den Zdravý spánek - přednáška o nevidomích lidech, ukázka pomůcek aj., vybírám 10Kč na žáka

čtvrtek 23. 11. Třídní schůzky 17:00-17:40 (na TCH budu vybírat 1000Kč zálohu na školu v přírodě, která proběhne od 14. - 18. 5. 2018 v Českém ráji v penzionu Hamštejn) (fotografie penzionu http://www.penzionhamstejn.cz/) 

 

Poděkování

Děkujeme Elišce Marcinkové za největší sběr papíru. Děkuji i ostatním žákům, kteří přinesli sběr papíru a nadále nosí sběr hliníku.


Pár užitečných rad ke sběru hliníku: 

Co patří do tříděného hliníku - nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápoju a zavařovací víčka, tuby od léčiv, hliníkové nádobí a příbpry, žaluzie, stanové konstrukce, lehátka apod.

Co nepatří do tříděného hliníku - folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených kréml, obaly od trvanlivého mléka v krabicích), nádovy nebo jiné předměty kombinované  s železnými ci jinými prvky apod.

Jak ho budeme sbírat - hliník doma pečlivě omyjte. Vždy roztřiďte plechovky, které vymyjte a sešlápněte (pozor musíte zkontrolovat, jestli je to opravdu hliník viz. výše) a víčka od jogurtů a ostatní drobný sběr. Vše dobře zvažte a zapište do úkoláčku hmotnost.

Vždy poslední pátek v měsíci většinou během velké přestávky bude sběr vybrán za celou třídu.

 

 

 

 

ODKAZ NA FOTOGALERII ŠVP 2016/2017:

http://klarabrazdilova.rajce.idnes.cz/Skola_v_prirode

Fotogalerie z pasování na: 

http://klarabrazdilova.rajce.idnes.cz/Pasovani/

 

Foto z Atletického dne:

http://klarabrazdilova.rajce.idnes.cz/Atleticky_den/ 

 

 

 

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Svatý Martin nepřijel na bílém koni (Novotná)

Již tradičně jsme se společně sešli v Martinském průvodu.

ZÁKLADNÍ KOLO FLORBALOVÉ SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ (Václav)

Úterý 7.11.2017 bylo na naší škole vyhrazeno k sehrání základní skupiny florbalové postupové soutěže starších žáků.