Základní škola Liberec Barvířská

Za praotcem v knihovně (Burdová)

Třídy 6. A a 6. C se v uplynulých únorových dnech zúčastnily programu Po stopách praotce Čecha v Krajské vědecké knihovně. Beseda byla zaměřena na nejznámější české pověsti.
Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavou aktivitu: po rozdělení do menších skupin měli žáci za úkol napsat vlastní pověst podle komiksové předlohy. Pokud děti již příběh znaly, mohly ho převyprávět, či vymyslet vyprávění zcela originální. Následně jsme se seznámili s původním zněním komiksu.
Po ukončení programu jsme se ještě chvilku zdrželi v půjčovně, a tak si někteří z knihovny kromě náhledu do české historie odnesli i něco pěkného ke čtení.
 

Za praotcem v knihovně (Burdová) Za praotcem v knihovně (Burdová) Za praotcem v knihovně (Burdová) Za praotcem v knihovně (Burdová)