Základní škola Liberec Barvířská

Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová)

V pondělí dne 22.10.2018 strávili žáci 2.stupně zajímavé dvě hodiny v sále KVK. Cílem setkání bylo připomenout si 100 let výročí vzniku Československa.
V průběhu měsíců leden až květen vytvářely jednotlivé třídy plakáty k významným „osmičkám“ v našich dějinách i k roku 1989. Plakáty jsou vystaveny na chodbě školy.
Na stejné téma – jako byly plakáty - pak tvořili žáci prezentace. Ty obohatili i o další události, jež následovaly po daném významném datu, představili v nich i známé osobnosti období. V 1.části programu v sále knihovny pak zástupci 6. – 9.tříd předvedli svým spolužákům, co vše o zajímavém období naší historie zjistili.
Ve druhé části programu představili zástupci tříd vybrané oblasti běžného života v průběhu sta let, např. sport, trávení volného času, kultura, finance, automobilový průmysl, apod. 
Po prezentacích se publiku představil „nový školní sbor“ a to pod vedením Mgr. Ivety Loumové a žákyně 9.A Elišky Loulové. Zazpíval nejoblíbenější píseň 1. československého prezidenta TGM „Ach synku, synku“.
Poděkování patří všem účinkujícím a velké „díky“ pak Elišce a Martinovi z 9.A, kteří nás programem provázeli.
 

Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová) Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová) Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová) Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová)