Základní škola Liberec Barvířská

Párty za vysvědcění (Mysíková)

Stejně jako předešlé roky i letos jsme oslavili ve družině konec pololetí soutěžemi a tancem. V odpoledních hodinách se prostory velké tělocvičny proměnily v prérii a indiánští bojovníci z kmene Inků, Kogiů, Asinibójů a Arapahů změřili své síly při pohybových a tanečních soutěžích. A tak se hledaly indiánské symboly, skládaly vzkazy pro kmen, prokazovala spolupráce v jednotlivých kmenech při stonožkové soutěži a tanci. Samozřejmě nechyběly drobné odměny pro zúčastněné. Závěrem jsme si všichni zatančili společně se svými náčelníky.
 

Párty za vysvědcění (Mysíková) Párty za vysvědcění (Mysíková) Párty za vysvědcění (Mysíková) Párty za vysvědcění (Mysíková)