Základní škola Liberec Barvířská

Maják (Marková)

Naše škola letos začala spolupracovat se společností Maják o.p.s., který ve školách realizuje programy zaměřené na prevenci rizikového chování u žáků. Cílem komplexního programu nazvaného „Jdi dál“ je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a efektivně tak předcházet vzniku rizikového chování. Každá třída postupně během roku absolvuje dva bloky po 3 vyučovacích hodinách. Programy jsou vedeny v komunitním kruhu a nejedná se o pouhé přednášky, ale o interaktivní programy zahrnující práci žáků ve skupinách, plnění nejrůznějších úkolů i diskuze. Témata jsou vždy přizpůsobena dané věkové kategorii. V lednu zatím proběhly programy Alkohol a kouření (4.ročník), Kybersvět (5.ročník), Čas změny (6.ročník), Návykové látky (7.ročník), Digitální domorodci (8.ročník) a Extremismus (9.ročník). Během druhého pololetí pak budou následovat další bloky. Bližší informace k programům pro jednotlivé ročníky si můžete přečíst zde: http://www.majakops.cz/index.php/preventivni-programy/programy-pro-zs/komplexni-program-jdi-dal
 

Maják (Marková) Maják (Marková) Maják (Marková) Maják (Marková)