Základní škola Liberec Barvířská

Anglické divadlo (Marková)

Dne 21. 5. 2019 do naší školy zavítala divadelní agentura Azyzah Theatre se svými anglicko-českými představeními. Žáci 1. a 2. ročníku zhlédli hru s názvem Lost in the Land of Twirls. Hlavní postavou je dívka Kiki, která se ztratila v Zemi spirál. Děti spolu s Kiki objevovali tajemná místa a postavy, aby jí na závěr pomohli k návratu domů vyřešením hádanky. Pro žáky 3. – 5. ročníku bylo připraveno představení Travel Machine. To děti provedlo různými kontinenty světa, zábavnou formou poznávaly živočichy a přiřazovaly je do různých zemí. Během představení si děti procvičovaly i své komunikační dovednosti formou jednoduchých konverzací v angličtině. Žáci měli velkou radost z toho, že pokynům v angličtině rozuměli. Jako poslední proběhlo představení The Decoding Mission pro žáky 6. ročníku, které bylo rovněž interaktivní a zapojovalo aktivně žáky do napínavého děje. Všichni byli spokojeni a strávili tak v prostorách tělocvičny příjemnou a netradiční hodinu angličtiny.
 

Anglické divadlo (Marková) Anglické divadlo (Marková) Anglické divadlo (Marková) Anglické divadlo (Marková)