Základní škola Liberec Barvířská

Září - Měsíc lovu

Seznamuje se navzájem

Seznámení s celoroční hrou, seznámení s kmenem Kogiů

Volba indiánských jmen a zavedení indiánských deníků

Medvěd - co o něm víme, jak žije, malujeme medvěda

Poslech a zpěv písniček: Medvíďata, Medvědi nevědí

Učíme se stopy zvířat

Povídáme si o lovu - proč lidé lovili dříve a nyní

Čteme si indiánské pohádky

Skládáme první indiánskou zkoušku - Lov medvěda

Vyhodnocení celého měsíce - sečtení razítek, odměna pro nejlepší bojovníky/ce - korálek na náhrdelník

 

17.9.  akce Indiánskou stezkou

27.9. Rozloučení s létem - indiánské soutěže a opékání

 

Září - Měsíc lovu Září - Měsíc lovu Září - Měsíc lovu Září - Měsíc lovu