Základní škola Liberec Barvířská

Naši "vzorňáci"

Zároveň s pololetním vysvědčením jsme také vyhodnotili a odměnili ty žáky, kteří měli za první pololetí nejméně Zapomenutí domácích úkolů a pomůcek a také žáky, kteří získali nejvíce červených puntíků za vzorné plnění služeb, pomoc s třídnickými pracemi, účast v soutěžích ap.

Ani jednou nezapomněli domácí úkol nebo pomůcku Mathias Šnajdárek a Matyáš Ducháček,

jedno zapomenutí za celé pololetí měli Jakub Krejsa, Štěpán Loskot, Kačka Vaníčková a Nikolka Urbanová.

 

Nejvíce červených puntíků získala Ivetka Šírová a Jonáš Vitík,

druhé místo patří Martinovi Škaloudovi a Leontýnce Fréhárové.

Třetí místo získali Nikolka Pospíšilová a Nikolka Urbanová.

Gratulujeme!!!

Naši