Základní škola Liberec Barvířská

Naši "vzorňáci"

Zároveň s pololetním vysvědčením jsme také vyhodnotili a odměnili ty žáky, kteří měli za první pololetí nejméně Zapomenutí domácích úkolů a pomůcek a také žáky, kteří získali nejvíce červených puntíků za vzorné plnění služeb, pomoc s třídnickými pracemi, účast v soutěžích ap.

Ani jednou nezapomněli domácí úkol nebo pomůcku Mathias Šnajdárek a Matyáš Ducháček,

jedno zapomenutí za celé pololetí měli Jakub Krejsa, Štěpán Loskot, Kačka Vaníčková a Nikolka Urbanová.

 

Nejvíce červených puntíků získala Ivetka Šírová a Jonáš Vitík,

druhé místo patří Martinovi Škaloudovi a Leontýnce Fréhárové.

Třetí místo získali Nikolka Pospíšilová a Nikolka Urbanová.

Gratulujeme!!!

Naši

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
PŘESPOLNÍ BĚH (Jeništa)

Zúčastnili jsme se další sportovní akce, tentokrát přespolního běhu šesti členných družstev.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ (Jeništa)

Školní rok je již v plném proudu a také sportovní i kulturní akce.